Halo [kłopotliwa część mowy]

Wyszczególnienie Część mowy Przykład
halo wykrzyknik Halo! Kto mówi?