Hejże [kłopotliwa część mowy]

Wyszczególnienie Część mowy Przykład
hejże wykrzyknik Hejże, ruszamy w dalszą drogę.