Ilekolwiek [kłopotliwa część mowy]

Wyszczególnienie Część mowy Przykład
ilekolwiek zamek liczebny nieokreślony Ilekolwiek przyszedł, zawsze miał zły humor.