Inaczej [kłopotliwa część mowy]

Wyszczególnienie Część mowy Przykład
inaczej przysłówek Sprawa ma się jednak inaczej.