Innym razem [kłopotliwa część mowy]

Wyszczególnienie Część mowy Przykład
innym razem przysłówek Odwiedzimy was innym razem.