Hamletyzm

  • Określenie łączące się z tytułowym bohaterem dramatu Szekspira „Hamlet”.
  • Oznacza postawę życiową pełną chwiejności i wątpliwości w kwestiach światopoglądowych, moralnych i życiowych.
  • Hamletyzm łączony jest także z poczuciem osamotnienia wynikającym ze świadomości własnej inności w świecie przemocy i gwałtu