Hart [synonimy]

  • Nieugiętość.
  • Siła.
  • Wytrzymałość.
  • Niezłomność.
  • Niewzruszoność.
  • Odporność.
  • Męstwo.
  • Cierpliwość.
  • Wytrwałość.

[wg Słownika wyrazów bliskoznacznych pod redakcją Stanisława Skorupki]