Hasło [synonimy]

  • Dewiza.
  • Motto.
  • Zdanie.
  • Powiedzenie.
  • Przysłowie.
  • Fraza.

[wg Słownika wyrazów bliskoznacznych pod redakcją Stanisława Skorupki]