Hasła renesansu

  1. „Człowiekiem jestem i nic, co ludzkie nie jest mi obce”, maksyma z komedii Terencjusza (ok. 195 p.n.e. – ok. 159 p.n.e.).
  2. Naśladowanie starożytnych (imitatio antiquorum), co było skutkiem zachwytu kulturą antycznych Greków i Rzymian. Twórcym powracali do tekstów kultury antycznej.
  3. Konieczność tworzenia w językach ojczystych.