Hedonizm

  • Z greckiego hedone = rozkosz.
  • Doktryna etyczna sformułowana po raz pierwszy przez Artystypa z Cyreny (435 – 366 r. p.n.e.).
  • Uznawała przyjemność cielesną (rozkosz) za najwyższe lub jedyne dobro, cel życia człowieka i naczelny motyw ludzkiego postepowania.
  • Hedonizm to inaczej skrajny epikureizm.