Marksizm

  • System poglądów filozoficznych, ekonomicznych i społeczno-politycznych, utworzony przez Karola Marksa (1818-1883), niemieckiego myśliciela i teoretyka rewolucyjnego.
  • Marksizm stanowi naukowe wyjaśnienie mechanizmów rozwoju społeczeństwa.
  • Jest to teoria świadomego kierowania procesami społecznymi.
  • Opiera się na materializmie dialektycznym i historycznym jako nowej metodzie badań zjawis społecznych.
  • Przewiduje nieuchronność rewolucji socjalistycznej.