Heine Heinrich

Heinrich Heine 

(1797-1856)

Poeta współczesny wobec polskiego romantyzmu, przeciwnik pruskiego despotyzmu, radykalny rzecznik wolności, demokracji i niepodległości.

Sympatyzował z ruchami wolnościowymi.

Lubił Polaków i poświęcił im sporo miejsca w swej twórczosci.

Heine jest autorem m. in. następujących tomów poetyckich:

  • „Powrót” (1824,
  • „Księga pieśni” (1827),
  • „Nowe pieśni” (1844),
  • Poematu satyrycznego „Niemcy – Baśń zimowa” (1844),
  • szkiców historycznych, literackich i podróżniczych, np. „O Polsce” (1823).

Utwory Heinego , zaangażowane polemicznie w problematykę społeczną i polityczną epoki, niejednokrotnie ścigane przez cenzurę, cechuje bystra obserwacja, błyskotliwość skojarzeń, sformułowań oraz mistrzostwo w operowaniu ironią.

W Polsce Heinego zaczęto tłumaczyć w II połowie XIX wieku.