Hej [kłopotliwa część mowy]

Wyszczególnienie Część mowy Przykład
hej wykrzyknik Hej, Gerwazy, daj gwintówkę, niechaj strącę tę makówkę.