Hau, hau [kłopotliwa część mowy]

Wyszczególnienie Część mowy Przykład
hau, hau wykrzyknik Hau, hau! – zaczęły swój koncert psy sąsiada.