Pod adresem [kłopotliwa część mowy]

Wyszczególnienie Część mowy Przykład
pod adresem przyimek Powiedział pod jej adresem wiele przykrych słów.