Oświecenie – sztuka

W sztuce oświecenia dominował od połowy XVII wieku do dwóch pierwszych dekad XIX wieku klasycyzm, który odwoływał się do antyku, choć nie był nurtem jednolitym. Głównym cele była dbałość o równowagę i spokój,  a tę doskonałość starano się osiągnąć kosztem innych elementów dzieła.

W architekturze:

  • najważniejsza była symetria, budowano budynki proste, regularne  z prostokątnymi, dużymi oknami, bez zbytnich ozdób,
  • wnętrz malowano na jasne kolory, najczęściej biały, w zdobnictwie stosowano złoto,
  • na wsiach budowano domy mieszkalne, nazywane dworkami.

Do największych dzieł klasycyzmu zaliczane są budowle:

  • Łuk Triumfalny w Paryżu,
  • Brama Brandenburska w Berlinie,
  • British Museum W Londynie,
  • Teatr Wielki w Warszawie,
  • Belweder w Warszawie.

Rzeźba odwoływała się bezpośrednio do antyku, a malarstwo zdominowała tematyka historyczna (mitologiczna), powiązana tematycznie z wolnością, państwem i narodem. Rozwijało się również malarstwo portretowe.