„Hej, tam za górami”

Przyśpiewka ludowa, odnosząca się treścią do stanu małżeńskiego. Pochodzi prawdopodobnie z Galicji i jest utworem anonimowym.

Hej, tam za górami, wilczysko tańcuje,
Widać, że on żony niema, nic go nie frasuje.

Wilczysko się ożeniło, uszy opuściło,
Hau, hau, panie wilku, dawniej lepiej było.