Oświecenie [za i przeciw]

 • Wiek „oświecony” to całe 18 stulecie.
 • Definicję oświecenia sformułował  w 1784 roku I. Kant nazywając go historyczną dojrzałością ludzkości do samodzielnego posługiwania się rozumem.
 • Oświecenie wyznaczyły przemiany kulturowe i polityczne.
 • Hasłem oświeceniowym  było stwierdzenie: Miej odwagę myśleć!
 • Oświecenie to inaczej  wiek filozofów, ludzi myślących, wykształconych, wiek światła, będącego metaforą wykształcenia, rozumu.
 • To także epoka dyskusji i sporów.
 • Dyskurs ten dotyczył problematyki metafizycznej, teologii i filozofii.

Oświecenie

Popierało, pochwalało

Potępiało, piętnowało

 • rozum,
 • wykształcenie,
 • sztukę,
 • wolność,
 • tolerancje,
 • krytycyzm,
 • republikę,
 • równość obywateli,
 • postęp.
 • zabobony,
 • ciemnotę,
 • autorytety,
 • pańszczyznę,
 • niewolnictwo,
 • fanatyzm,
 • dogmaty,
 • monarchię,
 • hierarchię społeczną,
 • zacofanie.