Oświecenie [wielkie idee]

Oświecenie to epoka, która stworzyła nowoczesny kształt Europy, to jemu zawdzięczamy nowoczesne, świeckie i liberalne państwa, równość obywateli, rozdział Kościoła od państwa, uznanie wyznania poszczególnych osób, respekt dla praw człowieka, ondywidualną wolność osobistą i gospodarczą.

  • Tolerancja religijna, propagowano swobodę wyznania, oddzielenie kościoła od państwa, od tego czasu stopniowo malało znaczenie religii w kulturze i życiu publicznym.
  • Wolność, to w tym okresie powstały podwaliny liberalizmu, poglądu stawiającego najwyżej wolność w hierarchii wartości, co wpłynęło na koniec niewolnictwa, choć realnie stało sie to wiele lat później.
  • Równość, narodziła się demokracja rozumiana jako ustrój, gdzie każdy obywatel ma swój wkład w rządzenie państwem.
  • Braterstwo, po raz pierwszy sformułowano prawa człowieka, niezbywalne i powszechne, zapisano je w 1775 roku w deklaracji w amerykańskiej Wirginii, odezwie francuskiej rewolucji (1789) Deklaracji praw człowieka i obywatela.
  • Postęp, postawiono wówczas na rozum, poznanie naukowe, a naukę uznano za główny model wyjaśnianie prawd świata i motor postępu.