„Hejnał Wojska Polskiego”

Istnieje kilka wersji słów tej pieśni patriotyczno-religijnej, do której muzykę skomponował Stanisław Moniuszko. Autor (autorzy) słow nie są znani.

Ojcze z niebios, Boże Panie
Tu na ziemię ześlij nam
Twoje święte zmiłowanie
Tu na ziemię ześlij nam

Boże wielki my w pokorze
Łaski Twej prosimy Cię
Wola Twoja wszystko może
Ty nad nami zmiłuj się

Ojcze z niebios, Boże Panie,
Tu na ziemię ześlij nam
Twoje święte zmiłowanie,
Tu na ziemię ześlij nam.

Panie Boże, ja w pokorze,
Proszę Cię o łaski zdrój;
Przyjm ofiarę chleba, wina,
Którą składa sługa Twój.