Polifunkcyjny człowiek

Do obowiązków Gerwazego należało obcinanie uszu, nosów i nakręcanie zegarów.