Hekabe [mitologia]

 • Niekiedy nazywana Hekubą.
 • Druga żona króla Troi Priama.
 • Wydała na świat wiele dzieci, mówi się o czternaściorgu, niektóre źródła wskazują dziewiętnaścioro, inne nawet pięćdziesięcioro.
 • Los ich był ściśle związany z tragicznymi losami Troi, wystarczy wymienić : Hektora, Parysa, Deifobosa, Helenosa, Kasandrę.
 • Według mitu, Hekabe przed urodzeniem Parysa, miała proroczy sen czy też usłyszała przepowiednię, że urodzi dziecko, które Troi przyniesie zgubę.
 • Hekabe nie zgodziła się jednak na zabicie go, a jedynie na porzucenie w górach.
 • Dziecko cudem ocalało i przepowiednia się spełniła.
 • Hekabe w największym stopniu poniosła karę, padając ofiarą nieszczęść ojczystego miasta.
 • Jej mąż i dzieci zostały zamordowane na jej oczach.
 • Po upadku Troi została jako branka przydzielona Odyseuszowi.
 • Kiedy miała już wsiąść na statek swego nowego pana, spostrzegła na brzegu morza trupa swego kolejnego syna – Polydorosa.
 • Został on zamordowany przez Polymestora.
 • Oszalała z bólu Hekabe wyłupiła mordercy oczy.
 • Ścigana przez towarzyszy Polymestora i ukamienowana , została przez bogów zamieniona w sukę.

Wg Słownika szkolnego – Mitologia grecka i rzymska, Stanisława Stabryły.