Helena [patronka chrześcijańska]

 • Urodziła się około 255 roku w Azji Mniejszej.
 • Była córką właściciela zajazdu.
 • Pewnego dnia zatrzymał się w zajeździe oddział rzymskiego wojska z dowódcą Konstancjuszem Chlorusem.
 • Oficer zakochał się w Helenie i wkrótce ją poślubił.
 • Helena urodziła syna Konstantyna, późniejszego cesarza.
 • Wcześnie cesarzem został także jej mąż.
 • Odsunął ją od siebie i pojął za żonę Teodorę, kobietę ze sfer cesarskich.
 • Chlorus zmarł w 306 roku, a wdowa mieszkała u syna.
 • Kiedy jej syn został cesarzem – dał jej pałac i ogłosił cesarzową.
 • Helena swą pozycję wykorzystała, by lepiej pomagać biednym i więźniom
 • Była bardzo pobożna.
 • Na jej polecenie i za jej pieniądze postawiono w Betlejem i na Kalwarii bazylikę.
 • Zmarła w Rzymie w 327 roku.

 • Imię Helena pochodzi prawdopodobnie od greckich słów hele=blask lub helane = pochodnia.
 • Święta Helena jest patronką producentów gwoździ i farbiarzy.
 • Dzień św. Heleny to 18 sierpnia.

[na podstawie Słownika patronów chrześcijańskich, Janiny Kryńskiej]