Henryk Schliemann

Henryk Schliemann (czyt. Szliman) – niemiecki archeolog amator, miłośnik antyku, kupiec, który swój ogromny majątek przeznaczył na badania archeologiczne.
1822-1890 lata życia
1841 praca na statku płynącym do Wenezueli.
1845 założenie domu handlowego w Rosji
1864 – rozpoczęcie podróży dookoła świata
1868 – ślub z Greczynką Zofią Engastramenos
1970 początek realizacji marzeń, poszukiwania ruin Troi
1871-1882 wykopaliska na wzgórzu Hisarlik (Azja Mniejsza), zakończone od-kryciem ruin Troi.
1890 śmierć archeologa – amatora w Neapolu

Ciekawostki:
 Pragnienie zostania archeologiem zapoczątkowała książka „Ilustrowana historia świata”” Jerrera, podarowana mu przez ojca oraz jego opowieści o bohaterach Homera (greckiego poety), między innymi o Achillesie, Odyseuszu i Parysie.
 Władał dobrze sześcioma obcymi językami, w tym polskim i starogreckim.
 Część archeologicznych zabytków przechowywanych w Muzeum w Berlinie zaginęło po II wojnie światowej. Nieoficjalnie mówi się, że Rosjanie wywieź-li je do Moskwy.

Wniosek:
Życie i odkrycia Henryka Schliemanna dowodzą, że warto marzyć i realizować marzenia.

Julka Sz.