Hersilia [mitologia]

  • Sabinka  pochodząca ze znakomitego rodu.
  • Porwana przez Rzymian w tzw. porwaniu Sabinek.
  • Wg jednej tradycji była żoną Sabińczyka – Hostiliusa, wg innej –  została małżonką Romulusa i urodziła mu dwoje dzieci.
  • Miała pośredniczyć między Sabinami a Rzymianami przy zawieraniu pokoju.
  • Po śmierci dostąpiła apoteozy i jako Hora Quirini zasiadła w niebie obok Romulusa.

 

Wg Słownika szkolnego – Mitologia grecka i rzymska, Stanisława Stabryły