Flegyas [mitologia]

  • Bohater, eponim ludu Flegijczyków.
  • Król Orchomenos w Beocji.
  • Syn Aresa i Chryze (lub Dotis), ojciec Iksjona i Koronis, która uwiedziona przez Apollina , wydała na świat boga sztuki lekarskiej Asklepiosa.
  • Zagniewany na Apollina z powodu uwiedzenia Flegyas podpalił jego świątynię w Delfach.
  • Po śmierci musiał ponieść srogą karę w Podziemiu.

Wg Słownika szkolnego – Mitologia grecka i rzymska, Stanisława Stabryły