Zdania bezpodmiotowe

  • Rodzaj zdań, w których nie występuje podmiot.
  • Nie można go określić na podstawie zdań poprzednich, ani wywnioskować z formy orzeczenia.
  • Zdań bezpodmiotowych używa się w celu, przykłady:
    • Bito i kopano bez litości (opis czynności bliżej nieokreślonych osób),
    • Błysnęło nagle (opis zjawisk przyrody).
    • Zrobiło sie bardzo nerwowo (opis stanów uczuciowych).