Zawartość ideowa

  • Całość opinii, poglądów o ocen autora, wypowiedzianych pośrednio lub bezpośrednio w określonym utworze literackim.