Heterogeniczny [wyrazy przeciwstawne]

  • Heterogeniczny, niejednorodny, różnorodny, niejednolity.
  • Przeciwstawne:
    • homogeniczny,
    • jednorodny.