Higieniczny [wyrazy przeciwstawne]

  • Higieniczny, czysty, sanitarny, zgodny z zasadami higieny, zdrowy.
  • Przeciwstawne:
    • niehigieniczny,
    • zaniedbany,
    • nieczysty,
    • niezdrowy.