Hipotetyczny [wyrazy przeciwstawne]

  • Hipotetyczny, przypuszczalny, niepewny, prawdopodobny.
  • Przeciwstawne:
    • pewny,
    • udowodniony,
    • potwierdzony.