„Historia Kaina i Abla”

  • Kain i Abel to bracia, synowie Adama i Ewy.
  • Kain jest starszy, pracował jako oracz i w podzięce (ofierze) złożył Bogu płody ziemi, młodszy Abel jest pasterzem i złożył w ofierze zwierzęta.
  • Bóg przyjął dar Abla, Kaina zaś nie, za co zazdrosny brat dokonał zabójstwa, stając się pierwszym historii mordercą.
  • Egoizm, zawiść i chciwość popychają do zbrodni.
  • Musi ponieść karę – w swoim sumieniu nie zazna nigdy spokoju, będzie go dręczyć poczucie winy.
  • Opowieść o Kainie, który zbija brata, ukazuje tragizm człowieka, nieumiejącego się posłużyć daną mu przez Boga wolnością.
  • Bóg – ponadto sprawił, że jego ziemia przestała rodzić plony, a on sam musiał tułać się po świecie, naznaczony znamieniem (kainowym piętnem).