Historia

Historia – dział nauki, nauka humanistyczna, społeczna, badająca przeszłość.

 1. Biblia, historia świata.
 2. Mitologia, historia świata w świetle legend.
 3. Tukidydes z Aten, „Wojna peloponeska”.
 4. Tytus Liwiusz, „Ab urbe condita” („Od założenia miasta”).
 5. Tacyt, „Historiae” („Dzieje”).
 6. Tacyt, „Annales”, („Kroniki”).
 7. Gal Anonim, „Kronika polska”.
 8. W. Kadłubek, „Kronika polska”.
 9. J. Długosz, „Roczniki, czyli Kroniki sławnego Królestwa Polskiego”.
 10. N. Machiavelli, „Książę”.
 11. Erazm z Rotterdamu, „Pochwała głupoty”.
 12. |W. Szekspir, „Kroniki”.
 13. J. Kochanowski, „Psalmodia polska”.
 14. A. Mickiewicz, „Konrad Wallenrod”.
 15. A. Mickiewicz, „Dziady” cz. III.
 16. A. Mickiewicz, „Księgi narodu polskiego i pielgrzymstwa polskiego”.
 17. J. Słowacki, „Kordian”.
 18. Z. Krasiński, „Nie-Boska komedia”.
 19. H. Sienkiewicz, „Potop”.
 20. H. Sienkiewicz, „ogniem i mieczem”.
 21. H. Sienkiewicz, „Pan Wołodyjowski”.
 22. H. Sienkiewicz, „Krzyżacy”.
 23. M. Dąbrowska, „Noce i dnie”.
 24. Cz. Miłosz, „Kołysanka”.
 25. S.I. Witkiewicz, „Szewcy”.
 26. K.K. Baczyński, „Historia”.
 27. K. K. Baczyński, „Modlitwa do Bogarodzicy”.
 28. T. Borowski, „U nas w Auschwitzu”.
 29. W. Broniewski, „Rozmowa z historią”.
 30. W. Gombrowicz, „Operetka”.
 31. Cz. Miłosz, „Campo di Fiori”.
 32. Cz. Miłosz, „Traktat moralny”.
 33. G. Garcia Marquez, „Sto lat samotności”.
 34. A. Szczypiorski, „Początek”.
 35. E. Bryll, „rekonstrukcja chóru Sofoklesowego”.
 36. M. Ondaatje, „Angielski pacjent”.