„W rzece Heraklita” Wisławy Szymborskiej

  • Wiersz pochodzi z tomu „Sól”, z 1962 roku.
  • Poetka, już w tytule, odwołuje się do filozofii Heraklita.
  • Snuje refleksje na temat egzystencji, wskazując, że stawanie się, przemijanie to istota bytu.
  • Wiersz to wyrafinowana metafora, kojarzona z ewolucjonizmem, człowiek jest rybą pośród innych ryb, płynie w rzece Heraklita, rzece czasu.
  • Podmiot liryczny jest uczestnikiem i obserwatorem zdarzeń („ja”, „opisuję”, „łowi”).
  • Poetka snuje refleksje na temat odrębności jednostki, jej niepowtarzalności.
  • Przypomina również o bezradności człowieka wobec metafizycznych pytań, związanych z istnieniem.
  • Szymborska zastosowała czas teraźniejszy, podkreślając w ten sposób znaczenie problemów i ich ponadczasowość.
  • Uniwersalizm podkreślają powtarzalne procesy, sytuacje.
  • Utwór jest przykładem liryki pośredniej, filozoficznej.