„Wspomnienie” Juliana Tuwima

  • Wiersz należy do liryki refleksyjnej, zwrotu do adresata.
  • Jak wskazuje tytuł, podmiot liryczny wspomina młodzieńczą miłość.
  • O perspektywie czasowej świadczą czasowniki, np. „wychodziła”, „pachniało”.
  •  Mamy tu obraz spotkań sprzed lat, no, „To ty, to ty jesteś ta dziewczyna/Która do mnie na ulicę wychodziła”.
  • Poeta zastosował anaforę „To ty”.
  • Mamy scenerię typową dla zakochanych, z księżycem w tle.
  • Utwór jest pełen uroku i delikatności, tęsknoty za tym, co przeminęło.
  • Wiersz ma regularną budowę, składa się z 5 strof po 4 wersy, występują rymy krzyżowe.