Hojny [synonimy]

  • Szczodry.
  • Szczodrobliwy.
  • Rozrzutny.
  • Miłosierny.
  • Litościwy.
  • Dobrotliwy.

[wg Słownika wyrazów bliskoznacznych pod redakcją Stanisława Skorupki]