Hojność [synonimy]

  • Szczodrość.
  • Szczodrobliwość.
  • Gest.
  • Dobroć.
  • Ofiarność.
  • Rozrzutność.

[wg Słownika wyrazów bliskoznacznych pod redakcją Stanisława Skorupki]