Hodowla [synonimy]

  • Chów.
  • Wychów.
  • Uprawa.
  • Pielęgnacja.
  • Plantacja.
  • Kultura.
  • Szkółka.

[wg Słownika wyrazów bliskoznacznych pod redakcją Stanisława Skorupki]