Hodowca [synonimy]

  • Plantator.
  • Gospodarz.
  • Badylarz.
  • Chłop.
  • Agrotechnik.
  • Farmer.
  • Producent rolny.
  • Rolnik.

[wg Słownika wyrazów bliskoznacznych pod redakcją Stanisława Skorupki]