Hodować [synonimy]

  • Chować.
  • Odchować.
  • Szczep[ić.
  • Oczkować.
  • Siać.
  • Karmić.
  • Pielęgnować.
  • Pędzić.

[wg Słownika wyrazów bliskoznacznych pod redakcją Stanisława Skorupki]