Historia [synonimy]

  • Dzieje.
  • Przeszłość.
  • Minione czasy.
  • Wydarzenia.

[wg Słownika wyrazów bliskoznacznych pod redakcją Stanisława Skorupki]