Herezja [synonimy]

  • Odchylenie.
  • Sekciarstwo.
  • Zdrada.
  • Skrzywienie.

[wg Słownika wyrazów bliskoznacznych pod redakcją Stanisława Skorupki]