Heretyk [synonimy]

  • Kacerz.
  • Odstępca.
  • Odszczepieniec.
  • Schizmatyk.
  • Innowierca.
  • Apostata.
  • Giaur.
  • Goim.
  • Zdrajca.
  • Dysydent.

[wg Słownika wyrazów bliskoznacznych pod redakcją Stanisława Skorupki]