Hełm [synonimy]

  • Szłom.
  • Kask.
  • Misiurka na głowę.
  • Ochrona.
  • Szyszak.

[wg Słownika wyrazów bliskoznacznych pod redakcją Stanisława Skorupki]