Horacjonizm

  • Typ twórczości literackiej sięgającej korzeniami dzieł rzymskiego poety Horacego (II wiek p.n.e.).
  • Wyróżniał się zarówno klarownością, prostota, doskonałością tonu oraz znamienną postawą światopoglądową, naznaczoną rozsądnym optymizmem, pogodą ducha, stoickim umiarem i dystansem do wszelkich radości, jak i smutków, które niesie życie.
  • Stanowił dążenie do poetyckiej i duchowej doskonałości, jak i jej poszukiwaniem.
  • W poezji polskiej wątki horacjańskie obecne są od renesansu do oświecenia.
  • Najbliższy im był Jan Kochanowski (1530-1584), a nieco później Maciej Kazimierz Sarbiewski (1595-1640).