Hermetyzm

  • Wszelkiego typu twórczość trudna w odbiorze.
  • Często przedstawiona w sposób zindywidualizowany, zawiły, abstrakcyjny, przeznaczony dla określonej grupy odbiorców.
  • Pojęcie odnoszone jest także do jednego z kierunków poezji włoskiej lat 30. XX wieku.
  • Klimat tej poezji kształtował się pod wpływem francuskiego symbolizmu i wyrażał się w dążeniach do „poezji czystej” podporządkowującej myśli słowom, obrazom i metaforom.
  • Kierunek ten reprezentowali, np. D. Campana, G. Ungretti, E. Montale, S. Quasimodo.
  • Termin ten używany jest w odniesieniu do twórczości samych symbolistów i nadrealistów, szczególnie do A. Rimbauda, P. Valery, P. Eluarda.