Hermeneutyczne koło

  • Jedna z technik interpretacyjnych.
  • Polega na wyjaśnianiu tekstu za zasadzie przechodzenia od szczegółu do ogółu (i vice versa).
  • Wiedza o całym utworze odsyła badacza do fragmentów dzieła, od których ponownie przechodzi się do całości.
  • Metodą tą chętnie posługują sie przedstawiciele niektórych kierunków formalistycznych.