Przez domofon

W wielu instytucjach obowiązują odmienne zasady załatwiania spraw, częściowo przez pandemię (COVID-19), niekiedy też ze względów bezpieczeństwa, ale innych. Każdy z nas w jakiś sposób miał, ma lub będzie mial kontakt z przedszkolem,  wyjątkowo przyjaznym dzieciom miejscem przybytku, gdzie personel uczy, wychowuje i stara się, by dzieciaki spędzały czas atrakcyjnie. Prezentujemy Wam ciekawą wskazówkę dla rodziców jednej z placówek, którzy chcieliby odebrać swe pociechy z przedszkola. Skoro to przypomnienie, to na pewno wcześniej był pokaz praktyczny. Nie byliśmy tam, ale wyobraźnia podsuwa nam  szalone obrazy „przedostawania się dzieci przez domofon”.  Wniosek: bądźmy precyzyjni w swych wypowiedziach, tych ustnych i pisemnych!