Hory [mitologia]

 • Boginie pór roku, a jednocześnie ładu i porządku we wszechświecie.
 • Córki Zeusa i Temidy:
  • Eunomoia =Praworządność,
  • Dike = Sprawiedliwość,
  • Eirene = Pokój.
 • Ateńczycy nadali horom inne imiona:
  • Tallo,
  • Aukso,
  • Karpo.
 • Początkowo  były to w istocie personifikacje sił natury, wzrostu i wegetacji.
 • Później zaczęto łączyć z nimi czynnik czasu i uważać je za boginie godzin dnia.

Wg Słownika szkolnego – Mitologia grecka i rzymska, Stanisława Stabryły