Troja

 • Ilion, główne miasto frygijskie w Troadzie na wybrzeżu Azji Mnie3jszej.
 • Położone między rzekami Skamander i Simoeis.
 • Miejsce „Iliady” Homera.
 • Wg mitu – Dardanos, syn Zeusa, założył Dardanię na północny wschód  od Troady i poślubił córkę miejscowego króla Teukrosa.
 • Wnuk Dardanosa, Tros, był władcą, eponimem Troady oraz ludu trojańskiego.
 • Jego syn Ilos, między góra Ida a morzem założył miasto zwane od jego imienia Ilionem.
 • Syn Ilosa – Laomedon(t) rozszerzył granice państwa trojańskiego, przyłączając wiele innych miast.
 • Zewnętrzne mury Troi budowali bogowie Posejdon i Apollo.
 • Za panowania najpotężniejszego z królów – Priama – doszło do dziesięcioletniej wojny z Grekami.
 • Troja, mimo że bronił jej wielki Hektor, została zdobyta i spalona.
 • Wszystkich mężczyzn zabito, a kobiety i dzieci uprowadzono do niewoli.
 • Przyczyną wojny było uprowadzenie przez Parysa pięknej Heleny, żony Menelaosa.
 • Koalicja państw greckich pod wodzą Agamemnona odniosła nad Troją zwycięstwo dzięki podstępowi z koniem trojańskim.
 • Z rzezi mężczyzn ocalał jedynie Antenor, uważany za stronnika Greków oraz Eneasz, który wraz ze starym ojcem i garstką towarzyszy wydostał się z płonącej Troi.
 • Wg tradycji Troja miała być  zburzona w 1184 roku p.n.e.
 • Wykopaliska rozpoczęte w 1870 roku  n.e. przez Schliemanna na wzgórzu Hisarlik w Turcji odsłoniły dziewięć warstw osadniczych miasta, które powszechnie utożsamia się z Troją.

 

 

Wg Słownika szkolnego – Mitologia grecka i rzymska, Stanisława Stabryły